Jau keletą mėnesių Švedijoje yra vykdomas sandėlio renovacijos projektas. Pirmasis etapas, susijęs su sandėlio pertvarkymu bei išplėtimu, vyko sklandžiai pagal planą.

Pagrindiniai pokyčiai, tiek išoriniai, tiek vidiniai, jau yra aiškiai matomi ir apčiuopiami. Nuo senų patalpų griovimo darbų pereita prie statybos darbų fazės. Buvo pastatytos naujos patalpos bei išplėstas sandėliavimo plotas.

Kitas renovacijos etapas prasidės pasibaigus 2019 metams ir bus susijęs su jau esamų patalpų ir jų vidaus renovacija.

Toks sandėlio pertvarkymas yra ne tik reikalingas, bet ir daug naudos, susijusios su efektyvesniu atsargų valdymu bei sklandesniu logistikos srautų organizavimu, suteiksiantis procesas. Tokiu būdu bus įgyvendintas vienas pagrindinių įmonės tikslų – greitesnis ir operatyvesnis prekių pristatymas klientams.

Visą sandėlio renovacijos projektą tikimasi užbaigti iki 2020 metų antro ketvirčio pabaigos.